irský setr Dolly z Křenovic

DATUM/DATE

MÍSTO/PLACE

DRUH/TYPE

VÝSLEDEK/RESULT

POŘADATEL/ORGANIZATOR

8.10.2011

MS Telnice

PZ Klubové MSKAO (CACT)

I. cena 295 bodů

27.-28.8.2011

LZ Židlochovice a MS Těšany

PZ
SZVP (CACT)

I. cena 270 bodů
I. cena 92 bodů

16.7.2011

MS Těšany

SZVP

II. cena 83 bodů

4.6.2011

MS Těšany

PZ (CACT)

I.cena 287 bodů CACT

11.9.2010

MS Tuřany

PZ

I. cena, 296 bodů

10.7.2010

MS Neslovice

LZ

II. cena, 200 bodů

23.8.2008

MS Křenovice

PZ

II.cena, 270 bodů

5.5.2007

MS Tuřany

ZV

I. cena, 216 bodů